Trang chủ Blog

Bài viết 08/2016

Thủy Hương “Gái Tuyên thuộc “tuýp” người cổ điển”

Rất may tôi chưa bị trục trặc với cây gậy chỉ huy của anh Phạm Lộc, và mọi người chỉ gọi tôi là “quắm” chứ chưa ai gọi tôi là “mẫu” đi làm phim cả.