Trang chủ Blog

1 Tâm Từ có thể cho niềm vui là dùng lòng từ bi đối xử với những không có duyên với mình

?1. Tâm Từ có thể cho niềm vui. là dùng lòng từ bi đối xử với những không có duyên với mình. Chúng ta không những thông cảm ,thương yêu những người gặp hoàn cảnh khó khăn, mà chúng ta cũng nên thông cảm với cả loài động vật trong hoạn nạn ,. Phật Giáo lấy từ bi làm hoài bảo, là dùng cửa phương tiện để tiếp nhận chúng sinh.
2. Bi có thể bạt trừ khổ. Chúng ta có thể bạt trừ sự đau khổ Chúng ta nên có tư tưởng “đồng thể đại bi”, cũng tức là thấy người chết chìm như chính mình bị chết đắm, thấy người đói như chính mình bị đói. Phật giáo lấy bi làm tông chỉ, vì bi là lòng lân mẫn, thương xót.
3. Hỷ là tâm vui vẻ. Chúng ta luôn luôn hoan hỷ vui tươi yêu mến cuộc sống
4. Xả là tâm buông xả. Xả cái gì? Là phát tâm cho chúng sinh, bạt trừ cái khổ , giúp người nào đó thoát khỏi cảnh nguy khốn. chúng ta đừng nên chấp vào đó lưu giữ mãi trong tâm thức mông muốn được đền đáp trả ơn. Khi xong việc rồi là quên đi và bỏ hết tất cả, . Nếu chúng ta chấp mà không quên được, thì đó không phải là hạnh nguyện của Bồ Tát. Chúng ta nên có tinh thần thi ân bất cầu báo, như vậy thì mới được xem là người Phật tử chân chính.
Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ??
14/03/2019
7 bình luận:
Kim Ho
14-03-2019, 02:15:32
A Di da phat
Van Tran
14-03-2019, 02:15:32
❤️❤️❤️❤️❤️
Mai Quynh Trinh Thi
15-03-2019, 04:28:19
Chung ta phai Nén buong xuong nhung thu han trong ta ,phai Nen yeu thuong tạt ca moi nguoi moi loài nhu chinh ta yeu than ta ,A di da phat
Hoàng Lan Lê Thị
15-03-2019, 04:28:19
Adidaphat
Loan Ovanet
16-03-2019, 04:37:48
Cảm ơn Anh thât nhiều ạ
Bùi Nhật Thăng
16-03-2019, 04:37:48
Sadhu Sadhu Sadhu
Oanh Ngoc
17-03-2019, 04:22:25
Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *