Trang chủ Blog

Bảo vệ đa dạng sinh học là bảo vệ sự sống loài người

Bảo vệ đa dạng sinh học là bảo vệ sự sống loài người! Càng ít đa dạng sinh học. Càng dễ bệnh tật! Đừng tưởng chuyện đâu xa. Ngay trong nhà mỗi người ấy!
HÀNH ĐỘNG GÂY HUỶ DIỆT:
- Tiêu xài nhiều
- Xây dựng đô thị
- Độc canh, đốn rừng hay cây cối tự nhiên
- Dùng hoá chất
- Ô nhiễm nước và không khí!
HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ MÌNH ĐANG LÀM:
- Không dùng hoá chất canh tác
- Trồng nhiều loại cây
- Tạo môi trường xho con trùng, ong bướm, chim chóc, cỏ cây sống hoà thuận
- Tiết kiệm tiêu xài
- Tiết kiệm xả thải và năng lượng
Mọi người cùng xem và suy ngẫm nhé!
28/12/2018

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *