Trang chủ Blog

BẫY TìNH Anh ra phố đường phố nhiều xe chạy

BẫY TìNH
Anh ra phố đường phố nhiều xe chạy
Cũng yên cương như ngựa trên ngàn
Anh xuống phố sương nhiều như bụi
Trắng như sông nước chảy buồn buồn
Chúng ta yêu nhau như một vở tuồng
Rất ca kịch nhiều chương hồi lắm tập
Chúng ta li biệt không thể nào tin được
Môi hôn trưa trong thời đại quá suy đồi
Chúng ta beer như rượu cọng với mồi
Nhậu một bửa đời hai hôm nhung nhớ
Nhâu một trận ba bốn hôm tình tắt thở
Đụng độ một lần hối hận đến trăm năm
Em ra đường đừng mài bén quá lá răm
Cá không chết chỉ sợ đời anh đang chết
Đừng môi mắt trong cỏi đời đầy bẫy rập
Cá trong sông giăng lưới chết môi người.
11/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *