Trang chủ Blog

MỘT BIỂU HIỆN NGHIÊM KHẮC TRONG XỬ LÝ VI PHẠM MÀ UBKT TW ĐÃ TIẾN HÀNH ĐƯỢC DƯ LUẬN ĐÁNH GIÁ CAO

MỘT BIỂU HIỆN NGHIÊM KHẮC TRONG XỬ LÝ VI PHẠM MÀ UBKT TW ĐÃ TIẾN HÀNH , ĐƯỢC DƯ LUẬN ĐÁNH GIÁ CAO .
THỰC TẾ , VẪN CÒN NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHI LÝ CHƯA THẤY RỜ ĐẾN.
CỚ GÌ CÓ ĐẢNG VIÊN TRƯỢT CẤP UỶ ĐỊA PHƯƠNG MÀ SAU ĐÓ LẠI VẪN ĐƯỢC GIỚI THIỆU VÀO TRUNG ƯƠNG VÀ TRÚNG TRUNG ƯƠNG ?
CỚ GÌ CÓ ĐẠI BIỂU CŨNG TRƯỢT CẤP UỶ ĐỊA PHƯƠNG NHƯNG SAU ĐẠI HỘI LẠI ĐƯỢC CỬ THAM GIA CHÍNH CÁI CẤP ANH TA BỊ ĐẠI HỘI BẤT TÍN NHIỆM, THẾ LÀ THẾ NÀO ? MONG TRUNG ƯƠNG TRẢ LỜI CHO DÂN VÀ ĐẢNG VIÊN BIẾT, NHƯ THẾ CÓ LÀ" TỰ DIỄN BIẾN" KHÔNG ?
13/04/2019
12 bình luận:
Huu Mao Nguyen
13-04-2019, 02:17:34
Có thằng to hơn thằng này cơ cấu con vào TƯ sao chưa thấy dờ đến?
Nguyen Nhat Quang
13-04-2019, 02:17:34
Ai đưa con của uvbct bị trượt cấp uỷ đia phương lại vào tw? Ai và tổ chức nào đưa txt vào HG, vô QH rồi ra nc ngoài?
Trương Thiếu Huyền
14-04-2019, 04:54:52
Có 5W mà thầy hỏi có 1 mà đã khó trả lời rồi.
Nguyễn Thanh Bình
14-04-2019, 04:54:52
Chính xác quá chú, còn quá nhiều trường hợp bất hợp lý mà nhân dân phải nghi ngờ
Ly Luu Ha
15-04-2019, 04:37:09
Đơn giản thôi , Thanh tra Đảng ( tạm gọi thế về UBKT TƯ) phải là bộ máy khổng lồ mới đủ người làm hết các hiện tượng đó, trong khi ở địa phương rất khó làm. Thứ 2 là có muốn làm không ?
Tran Dinh Thao
15-04-2019, 04:37:09
Không diễn biến gì đâu. Đây là tham nhũng quyền lực. Là lợi ích nhóm ! Ban Tổ chức TW phải trả lời về việc bổ nhiệm những người bị trượt cấp ủy trong đại hội lại được TW chỉ định vào chính cấp ủy này? Xin nhắc lại : họ là cán bộ 4C.
Lê Hồng Hà
16-04-2019, 04:36:27
2 trường hợp anh QP nói thật nhức nhối :- con trai Nguyễn Tấn Dũng- con trai Lê Thanh Hải
Saigon Jacky
16-04-2019, 04:36:27
Đây là biểu hiện của suy thoái đạo đức ( vun vén cá nhân), nói “tự diễn biến “ e không chính xác!
Hồ Lực
17-04-2019, 04:33:02
Cụ hỏi họ thu 1 làn như hiện nay thì rất khó đạt mục tiêu?
Ha Vuong
17-04-2019, 04:33:02
Câu hỏi anh Quốc Phong đặt ra thật sự cần gq, nếu muốn chống tự diễn biến
Mạc Hồng Kỳ
18-04-2019, 04:44:22
Có chuyển hóa và tự diễn biến kg (hay là hồng phúc cho dân tộc) thì hãy hỏi chị Q.Tâm, Xì goòng nhé
Trương Sỏi
18-04-2019, 04:44:22
Cả làng cả nước nó thế ?

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *