Trang chủ Blog

Thế pháp Phật pháp đều như nhau cả đời kiên định đi trên một con đường

"Thế pháp, Phật pháp đều như nhau, cả đời kiên định, đi trên một con đường. Tôi học đạo lý này từ ba mình. Ba tôi khi chịu thiệt thòi thì nói với tôi, khi trẻ ông đã đọc qua những gì. Nói về những việc ba được học ở võ đường, sau khi học võ ông trở thành quân nhân, dẫn dắt binh đoàn. Sau này ông không làm nữa, đi tòng chính, ở trong chính phủ mới làm qua khoa trưởng, làm qua chủ nhiệm bí thư. Ông là đảng viên, sau này làm đảng vụ, cứ thế chuyển tới chuyển lui nên chức vị rất thấp, mãi không thăng tiến lên được. Ảnh hưởng nhất trong cách giáo dục của ba tôi đối với tôi chính là: ông đem những điều bất như ý trong cả đời mình nói với tôi. Bạn học, bạn bè của ông cả đời có phương hướng, có mục tiêu và đều thành tựu; Còn hứng thú của ba thật nhiều, do đó tinh lực và thời gian cũng vì đó mà phân tán, không có việc nào thành tựu, cho nên tôi nói với bản thân mình, bất luận học ngành nghề gì, cũng không được thay đổi giữa chừng".
(dẫn từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)
Trích: Ngọc Bảo Thế Gian - Nhận Thức Lão Pháp Sư Tịnh Không.
15/04/2019
3 bình luận:
Mười Phương Sen Nở
15-04-2019, 02:17:54
A Di Đà Phật
Thành Danh
15-04-2019, 02:17:54
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Minh Châu Ong
16-04-2019, 04:43:55
A DI DA PHAT

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *